BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖĞÜNÇ

Dahili: 2162

E-posta: omerogunc@aksaray.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMİR

Dahili: 2123